Pro rodiče

Dobrý den,
jsme liberecký skautský chlapecký oddíl ze střediska Mustang. Následujícími řádky a na celých našich stránkách bychom Vás rádi seznámili s fungováním a činností našeho oddílu. Pro začátek si můžete např. v sekci Kronika si můžete prohlédnout fotky z akcí, které pořádáme.

Jaké akce pro naše členy pořádáme?

Každý týden ve středu probíhají od 17:00 do 18:30 schůzky v naší klubovně, která se nalézá v Liberci v Hanychově na adrese Zemědělská 302/18a, 460 08 Liberec 8 (mapa klubovny). Jednou za 14 dní (v sobotu) organizujeme jednodenní výpravy, na které jezdíme do bližšího i vzdálenějšího okolí Liberce. Přibližně sedmkrát do roka pak pořádáme výpravy vícedenní - většina z nich probíhá v předem zajištěných chatách poskytujících veškerý komfort, dvě až tři vícedenní výpravy pak směřujeme v případě příznivého počasí pod stany (v květnu, červnu a září). Naši celoroční činnost vždy završuje třítýdenní letní tábor. Ten se koná na začátku letních prázdnin a již řadu let jezdíme na louku nedaleko vesnice Vápno u Českého Dubu. Stanujeme tu v malebném údolí řeky Zábrdky v indiánských stanech tee-pee.

Naše činnost a programy akcí jsou zaměřeny nejen na výlety do přírody a její poznávání, ale též na rozvíjení osobnostních stránek dětí. Učíme je různým dovednostem pomocí her a soutěží. Námi pořádané výpravy do přírody jsou zpestřené např. také výlety do bazénu, lyžováním (běžky, sjezdovky i snowboard), návštěvami sportovních hal či horolezeckých stěn.

Kdo jsou naši vedoucí?

Náš 27. oddíl skautů funguje již od roku 1983 a vedou ho dospělí a zkušení vedoucí, kteří mají splněny vůdcovské zkoušky (kvalifikace naší organizace Junáka pro samostatné vedení oddílu). Během těchto zkoušek museli prokázat znalosti z oborů pedagogiky, psychologie, zdravovědy, práva, práce s mládeží, principů skautingu, hospodaření a dalších dovedností. Zároveň museli absolvovat zdravotní kurz pořádaný Českým červeným křížem či organizací zastřešující naší činnost (Junák – český skaut z. s.). Těmto vedoucím v oddíle pomáhají také tzv. roveři, což jsou většinou středoškoláci, kteří prošli oddílem a nyní se podílí na přípravě programu a pomáhají s mnoha dalšími oblastmi naší činnosti.

S jakými výdaji můžeme v oddíle počítat?

Častým dotazem je, jak je členství v našem oddíle finančně náročné. Jednou ročně (v lednu) se platí členské příspěvky ve výši 700 Kč, ze kterých následně hradíme např. pronájem klubovny v Hanychově, úrazové pojištění našich členů i pojištění odpovědnosti za případné vzniklé škody. Na jednodenní výpravy pak vybíráme kolem 50 až 90,- Kč, na vícedenní výpravy kolem 150 až 800 Kč (dle její délky - 3 až 7 dní). Tábor, který trvá tři týdny, stojí přibližně 3800 Kč. Tyto příspěvky využíváme k zaplacení jízdného, vstupů, jídla a ubytování. Výše uvedené ceny se mohou mírně měnit, ale určitě ne o mnoho (výjimku mohou tvořit zejména dobrovolné akce za odměnu, tzv. VIP, během kterých může být cena vstupného vyšší než obvykle).

Jaké pomůcky bude můj syn během působení v oddíle potřebovat?

Na schůzky i výpravy bude Váš syn potřebovat několik základních věcí. Jednou z nich je uzlák, což je zhruba 1,5 - 2 metry dlouhý silnější provaz, dále papír, tužku, Mustangy (oddílová platidla), šátek, přezůvky, Přijímací a Nováčkovskou zkoušku a průvodce k ní. Na výpravy bude ještě kromě těchto věcí potřebovat pláštěnku, dobré boty, vhodné oblečení, nůž, jídlo, pití a peníze (na zaplacení dopravních prostředků, nebo vstupného, částku naleznete na lístečku na výpravu). Na vícedenní výpravy bude potřebovat také velký batoh (krosnu), spacák, karimatku, baterku, ešus, lžíci a rébl (pevnější igelit 2x3 metry, který mu věnujeme po splnění přijímací a nováčkovské zkoušky), jídlo do družiny (na schůzce se mu sdělí, co má opatřit) a jídlo do první večeře. Na vícedenní výpravy do chaty by si navíc měl přibalit i přezůvky a převlečení do chaty. Některé z těchto věcí můžeme ze začátku zapůjčit, je ale lepší si co nejdříve obstarat vybavení vlastní. Když si při nákupu těchto věcí nebudete vědět rady, nebojte se obrátit na někoho z vedoucích, kteří Vám s výběrem rádi poradí.

Na naše akce naopak nepatří veškerá elektronika s výjimkou mobilních telefonů, které však musí zůstat po celou dobu schůzky či výpravy vypnuté v batohu. Jejich používání narušuje průběh programu a jsme toho názoru, že se děti bez nich naučí větší samostatnosti. Telefon, na který můžete vždy zavolat, má vedoucí oddílu a případně „ kontaktní osoba“, která je vždy uvedena na lístečku k výpravě. U tohoto člověka si můžete ověřit, zda je vše v pořádku a v případě nutnosti si můžete s Vaším synem také popovídat.

Pokud byste kdykoliv v průběhu roku potřebovali jakoukoliv informaci o dění v oddíle, nebo připravovaných či probíhajících akcích, můžete se kdykoliv telefonicky, či emailem obrátit na vedoucího oddílu. Mnoho užitečných informací, aktuality či fotografie z našich akcí naleznete rovněž na těchto internetových stránkách oddílu www.27skauti.cz. Před každou výpravou děti rovněž dostávají lísteček s podrobnostmi k dané akci a vždy na první schůzce v měsíci rozdáváme nové číslo Hlásínku (náš oddílový časopis), kde se dozvíte aktuální informace. Veškeré materiály zasíláme rodičům také emailem. Dvakrát do roka pro Vás připravujeme i společné setkání s vedoucími, a to na začátku školního roku a následně před letním táborem. Rádi se zde s Vámi uvidíme a uvítáme též Vaše podněty k naší činnosti.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, můžete se obrátit na vedoucího oddílu.

Tomáš Krsek
vedoucí oddílu
Vedení oddílu
Krtek - Tomáš Krsek
E-mail: krsek.tomas@post.cz
Net - Tomáš Fogl
E-mail: fogl.tom@gmail.com
Mobil: 722516408
Adresa: Rovná 201
Liberec 7
460 07
Gepard - Jan Svatuška
E-mail: jena.svata@gmail.com
Mobil: 739800025
Adresa: Ještědská 517/48
Liberec 7
46007