Pro rodiče

Dobrý den,
jsme liberecký chlapecký skautský oddíl ze střediska Mustang. Na následujících řádcích a na celých těchto stránkách bychom Vás rádi seznámili s fungováním a činností našeho oddílu. Například v sekci Kronika si můžete prohlédnout fotky z akcí, které pořádáme.

Každý týden pořádáme ve středu od 17:00 do 18:30 schůzky v naší klubovně, která se nalézá v Liberci v Hanychově na adrese: Zemědělská 18a/302, 460 08 Liberec 8 (mapa klubovny). Jednou za čtrnáct dní (v sobotu) organizujeme výpravy, na které jezdíme do bližšího i vzdálenějšího okolí Liberce. Přibližně sedmkrát do roka pořádáme výpravu vícedenní - většina z nich probíhá v předem zajištěné chatě poskytující veškerý komfort. Dvě vícedenní výpravy směřujeme v případě příznivého počasí pod stany a to výhradně v období květen – červen a září. Naše celoroční činnost je završena táborem, který trvá tři týdny. Tábor se koná na začátku letních prázdnin a již řadu let jezdíme na louku nedaleko vesnice Vápno u Českého Dubu. Stanujeme tu v malebném údolí řeky Zábrdky v indiánských stanech zvaných tee-pee.

Naše činnost a programy akcí jsou zaměřeny nejen na výlety do přírody a její poznávání, ale též na rozvíjení osobnostních stránek dětí. Učíme je různým dovednostem pomocí her a soutěží. Námi pořádané výpravy do přírody jsou zpestřené např. výlety do bazénu, na lyže (běžky, sjezdovky i snowboard), do sportovních hal či na horolezeckou stěnu.

Náš oddíl funguje již od roku 1983 a vedou ho dospělí a zkušení vedoucí, kteří mají splněny vůdcovské zkoušky (kvalifikace naší organizace Junáka pro samostatné vedení oddílu). Během těchto zkoušek museli prokázat znalosti z oborů pedagogiky, psychologie, zdravovědy, práva, práce s mládeží, principů skautingu, hospodaření a dalších dovedností. Zároveň museli absolvovat zdravotní kurz pořádaný Českým Červeným křížem či organizací zastřešující naší činnost (Junák – český skaut, z. s.). Těmto vedoucím při vedení pomáhají ještě tzv. roveři, což jsou většinou středoškoláci, kteří prošli oddílem a nyní se podílí na přípravě programu a pomáhají s mnoha dalšími oblastmi oddílové činnosti.

Častý dotaz je, jak je členství v našem oddíle finančně náročné. Jednou ročně (v lednu) se platí členské příspěvky ve výši 700 Kč, na jednodenní výpravy vybíráme kolem 50 až 90,- Kč a na vícedenní kolem 150 až 700 Kč (dle její délky - 3 až 7 dní). Tábor, který trvá tři týdny, stojí přibližně 3600 Kč. Nezaručujeme, že se ceny vůbec nezmění, ale určitě ne o mnoho (výjimku tvoří výpravy, kde jsou vyšší výdaje na jízdné, ubytování či vstupné). V rámci těchto poplatků je Váš syn zároveň pojištěn proti úrazu a vedoucí jsou navíc pojištěni i na škodu, kterou by děti případně způsobily.

Na schůzky i výpravy bude Váš syn potřebovat několik základních věcí. Jednou z nich je uzlák, což je 1,5 - 2 metry dlouhý silnější provaz, dále KPZ (viz úkol z Nováčkovské zkoušky), papír, tužku, Mustangy (oddílová platidla), Přijímací a Nováčkovskou zkoušku a průvodce k ní. Na výpravy bude ještě kromě těchto věcí potřebovat pláštěnku, dobré boty, vhodné oblečení, šátek, nůž, jídlo a pití. Na vícedenní výpravy bude dále potřebovat velký batoh, spacák, karimatku, ešus (ne vždy), lžíci a rébl (pevnější igelit 2x3 metry, který mu věnujeme po splnění přijímací a nováčkovské zkoušky). Některé z těchto věcí můžeme na začátku zapůjčit, ale je lepší si co nejdříve obstarat vybavení vlastní. Když si při nákupu těchto věcí nebudete vědět rady, nebojte se obrátit na někoho z vedoucích, kteří Vám s výběrem rádi poradí.

Na naše akce naopak nepatří veškerá elektronika s výjimkou mobilních telefonů, které však musí zůstat po celou dobu schůzky či výpravy vypnuté v batohu. Jejich používání narušuje průběh programu a jsme toho názoru, že se děti bez nich spíše naučí větší samostatnosti. Telefon, na který můžete vždy zavolat, má vedoucí oddílu a případně "kontaktní osoba", která je vždy uvedená na lístečku k výpravě. U tohoto člověka si můžete ověřit, zda je vše v pořádku a v případě nutnosti si můžete s Vaším synem také popovídat.

Pokud byste kdykoliv v průběhu roku potřebovali jakoukoliv informaci o dění v oddíle nebo připravovaných či probíhajících akcích, můžete se kdykoliv telefonicky či emailem obrátit na vedoucího oddílu. Mnoho užitečných informací, aktuality či fotografie z našich akcí naleznete rovněž na těchto internetových stránkách oddílu. Před každou výpravou děti rovněž dostávají lísteček s podrobnostmi k dané akci a vždy na první schůzce v měsíci rozdáváme nové číslo Hlásínku (náš oddílový časopis), kde se dozvíte aktuální informace. Veškeré materiály zasíláme rodičům i emailem. Dvakrát do roka pro Vás připravujeme i společné setkání - na začátku školního roku a pak před táborem. Rádi se zde s Vámi uvidíme a uvítáme jakékoli Vaše podněty k naší činnosti.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, můžete se obrátit na vedoucího oddílu.

Ondřej Petrovský
vedoucí oddílu
Vedení oddílu
Zip - Mgr. Ondřej Petrovský
E-mail: ondrej.petrovsky@email.cz
Mobil: 605 701 503
Adresa: Haškova 978/24
Liberec 6
460 06
Klíšťák - Vojtěch Dlask
E-mail: vojtech.dlask@seznam.cz
Mobil: 737 456 515
Adresa: Oldřichova 89
Liberec 3
460 01
Beebob - Josef Kovačič
E-mail: josef.kovacic.cz@gmail.com
Mobil: 773 979 233
Adresa: Oldřichova 202
Liberec 3
46001