Nováčci

Každý oddíl potřebuje pravidelně doplňovat nové členy. Postupně se tak obnovuje členská základna. Rádci a podrádci odcházejí do roverů a na jejich místo postupně dorůstají mladší členi. Když k nám přijde nový kluk, má nějaký čas, aby se v oddíle rozkoukal. Po nějaké době je již přiřazen do jedné z družin a po splnění přijímací zkoušky se stává právoplatným členem našeho oddílu.