Historie oddílu

Náš oddíl vznikl jako 3. skautský oddíl libereckého střediska Mustang, a to v době poněkud smutné ale i radostné zároveň. Smutné zejména z toho důvodu, že skauting byl od roku 1970 do roku 1989 oficiálně zakázán a naše skautské středisko Mustang tak bylo nuceno fungovat pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Dynamo a skrývat své pravé poslání. Jednalo se však také o dobu radostnou díky neutichajícímu zájmu dětí a mládeže o vstup do skautských organizací, jejichž členská základna se rok co rok rozrůstala. To se týkalo také skautských jednotek na liberecku, aneb jak zakladatel našeho střediska Karel "Charlie" Švehla sám hrdě zaznamenal ve střediskové kronice - v roce 1983 se v naší jednotce registrovalo přesně 90 Mustangů a do dětských oddílů bylo v té době přijato neuvěřitelných 21 nováčků.

První akce Trojky (dnes 27. oddíl) se datuje k 3. září 1983. Tehdy nově vzniklé družiny Mloků a Tučňáků vyrazili společně s ostatními oddíly střediska na již v té době tradiční výpravu na Smrk a zpět pěšky do Liberce. V družinkách byste tehdy našli nám dobře známé i dnes méně známé členy z řad "oldskautů", jako jsou např. Špunt, Kondor, Kiwi, Mravenec, Ferda, Plamínek nebo Šotek.

A kde se tehdy objevili první vedoucí našeho oddílu? Vedení, dalo by se říci, vzešlo ze samostatné roverské družiny, nebo-li družiny starších členů střediska Mustang. Tato parta středoškoláků se tehdy nazývala "Neoni" a do té doby přímo nepůsobili ve vedení žádného z oddílů. Program i výpravy si organizovali hlavně sami pro sebe a scházeli se jako parta přátel, kteří spolu vyrůstali v oddíle. Během potáborového vandru v roce 1983 se pak začala rodit myšlenka založení nového dětského oddílu, kterou se podařilo během jediného měsíce zrealizovat a za pomoci známých a přátel oslovit úctyhodných 15 nováčků. Mezi vedoucí Trojky v prvních letech jejího fungování patřili např. Polednice, Meke, Mourek, Houly, Kobra nebo John. Postupem času se pak ve vedení vystřídali také Karla, Špunt, Vítek, Kiwi, Muf a Zip (ten oddíl vede dodnes).

Již od počátku náš oddíl fungoval tak, jak ho známe i dnes. Pravidelně každý týden se konaly schůzky v klubovně, jednou za 2 týdny se jezdilo na výpravy do přírody a v létě se vždy konal třítýdenní tábor, kdy se stanovalo v indiánských tee-pee (dříve ještě vlastnoručně ušitých). Během všech těchto akcí někdejší členové, stejně jako ti současní, plnili přijímací a nováčkovské zkoušky, skautské Stezky i roverské Cesty světel. Ne vždy však měl náš oddíl klubovnu v Dolním Hanychově a zpočátku se také nejezdilo na letní tábory na zadní louku u obce Vápno. Z kluboven naše středisko za svou dlouhou historii vystřídalo již mnoho objektů a ne vždy bylo pravidlem, že by všechny oddíly fungovaly v rámci jedné základny. Mezi objekty, které náš oddíl obýval, patřila klubovna u liberecké přehrady (1983-84), kde byste dnes nalezli restauraci Na Přehradě, nebo klubovna v Lidových sadech "U Lukostřelců" (1984-86), která dnes patří středisku Stopa. Na dlouhých 15 let (s drobnými přestávkami od roku 1986) se pak náš oddíl přestěhoval do domu č. p. 114 v ulici Dr. Milady Horákové v Rochlici, krátká mezidobí pak trávil v Lužické ulici u Mourka ve sklepě (1990-92) a v ulici Malodubská (1994). V současné době (od roku 2001) náš oddíl včetně celého střediska Mustang působí ve skautské základně Hanychov, což bývalo původně učiliště firmy Plastimat, které si naši někdejší členové zrekonstruovali a přetvořili do dnešní podoby.

První tábor náš oddíl absolvoval společně s Dvojkou, dnes již neexistujícím oddílem. V následujících letech jsme tábořili o samotě (léto 1986), ale hlavně pak s Jedničkou (dnešním 26. oddílem). Až po mnoha letech, od roku 2003, se ustálilo táboření s dívčím 28. oddílem na zadní louce u obce Vápno, tzv. u vyvěračky. Na tomto dnes již stálém tábořišti mimochodem náš oddíl poprvé stanoval až v létě 1989. Do té doby se jezdilo např. do Vápna na přední louku, k Vojkovu u Prahy, na Farskou louku u Raspenavy, nebo na tábořiště u nám dobře známých obcí Vrtky a Podhora. Ne vždy také v našem oddíle fungovaly pouze dvě družinky. V několika ročnících se náš oddíl rozrostl také o družinu Jezevců (nebo též Krtků) a v letech 1987-91 měl náš oddíl též roverskou družinu s názvem Vlci.

Od roku 1989, neboli od převratu a zrušení zákazu skautingu v ČR, náš oddíl nese označení 27. oddíl skautů střediska Mustang Liberec a je oficiálně registrovaný pod hlavičkou organizace Junák - český skaut, z. s..

O něco málo níže si nyní můžete prohlédnout složení našeho oddílu od jeho založení až dodnes. Jsou zde uvedeni opravdu všichni, kteří s námi vydrželi alespoň jeden celý rok a tábor. Civilní jména uvádíme pouze jednou, a to v roce, kdy dotyčný člověk vstoupil do oddílu.

 2019 - 2020
Táborová hraHarry Potter
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Beebob, Klíšťák
Oldskauti:Králík, Bobr, Rak, Kim
Roveři:Net, Gepard, Bizon, Krtek, Jenda, Šípek, Grizzly, Piškot, Smíšek, Marvin
Klubovna:klubovna v Hanychově
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Henry
Filip
Brouk
Radim
Dave
Echo
Honza
Soudek
Myšpulín
Kotlík
Emet
Kelt (Jeremiáš Pecháček)
Žabák (Matyáš Pecháček)
Svišť
Šmuel
Šimon
Vlk
Medík
Leo
Žralok
Medvěd
Kuba
Hobit
Krumpáč (Jáchym Martínek)
Béďa (Vojtěch Markes)
 2018 - 2019
Táborová hraJumanji
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Klíšťák, Beebob
Oldskauti:Kim, Kiwi, JR
Roveři:Králík, Bobr, Opic, Net, Loutka, Neuro, Gepard, Soptík, Bizon, Marvin, Mára, Vítek, Krtek, Grizzly, Jenda, Smíšek, Honey, Piškot
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Šípek
Šimon
Lukáš
Radim
Filip
Brouk
Honza
Filip 2
Dave
Lukáš 2
Emet (Vadim Stoika)
Soudek (Ondřej Ištok)
Henry
Šmuel
Svišť
Kaktus
Vlk
Vašek
Martin
Medík
Henry
Leo
Žralok
Jestřáb (Matyáš Löbl)
Medvěd (Kryštof Löbl)
Kuba (Jakub Přenosil)
Kryštof (Kryštof Klouček)
 2017 - 2018
Táborová hraVesmír - putování po galaxiích
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Klíšťák, Beebob
Oldskauti:Kiwi, Muf, Krab, Kim, J.R., Křižák, Honza st., Roxtidy, Chip
Roveři:Králík, Bobr, Opic, Rak, Chip, Net, Soptík, Gepard, Marvin, Mára, Bizon, Loutka, Neuro, Vítek, Krtek
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Jenda
Smíšek
Honey
Piškot
Šimon
Radim
Filip
Brouk
Honza
Dave
Lukáš 2
Filip 2
Emet
Soudek
Vašek 2
Dan
Grizzly
Šmuel
Kaktus
Svišť
Vlk
Martin
Henry
Medík
Leo
Žralok
Jestřáb
Medvěd
Kuba
Kryštof
 2016 - 2017
Táborová hraHledání ztraceného domova - Indiáni
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Klíšťák, Beebob
Oldskauti:Kim, JR, Chechta, Kiwi, Muf, Svišť st., Jack, Roxtidy
Roveři:Králík, Bobr, Neuro, Opic, Net, Soptík, Bizon, Mára, Gepard, Marvin, Vítek
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Jenda
Smíšek
Honey
Piškot
Samsung
Sechy
Lukáš
Radim
Šimon
Filip
Brouk
Honza
Lukáš 2 (Lukáš Janda)
Dave (David Bureš)
Grizzly
Krtek
Šmuel
Kaktus
Svišť
Vlk
Martin
Vašek
Medík
Henry
Leo
Theo
Žralok (Timothy Highfield)
Filip 2 (Filip Kmínek)
Kryštof (Kryštov Löbl)
Matyáš (Matyáš Löbl)
 2015 - 2016
Táborová hraHobit
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Klíšťák, Beebob
Oldskauti:Bobr, Šikula, Kim, JR, Krab, Honzík, Kiwi, Jack, Křižák, Roxtidy, Chip, Tim
Roveři:Net, Opic, Králík, Neuro, Luck, Marvin, Gepard, Soptík, Rak, Vítek, Loutka
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Jenda
Bizon
Piškot
Honey
Smíšek
Samsung
Sechy
Ondra (Ondřej Adamec)
Lukáš (Lukáš Choma)
Šimon (Šimon Novotný)
Radim (Radim Kolář)
Brouk (Jaroslav Konečný)
Filip (Filip Gebouský)
Honza (Jan Doubek)
Mára (Marek Dědek)
Grizzly
Krtek
Kaktus
Svišť
Šmuel
Vlk
Martin
Vašek
Henry (Henry Highfield)
Medík (Ondřej Machián)
Leo (Leonard Blažek)
Theo (Theodor Blažek)
 2014 - 2015
Táborová hraVýzvědné služby
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Klíšťák, Beebob
Oldskauti:Kiwi, Muf, Medvěd, Jack, Svišť st., Poletuška, JR, Křižák, Akéla, Krab, Chechta, Dale, Honzík (parsifal), Luňák, Šíp
Roveři:Králík, Bobr, Net, Chip, Tim, Šikula, Kim, Opic, Rak, Luck, Roxtidy, Neuro
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Marvin
Bizon
Krtek (Tomáš Krsek)
Piškot
Honey
Majkl
Beny (Ondřej Beníček)
Tomáš (Tomáš Holík)
Ondra 3 (Ondřej Volf)
Samsung (Filip Šprdlík)
Gepard
Soptík
Marek
Grizzly
Orel
Jenda
Smíšek
Shrek
Kaktus (Ondřej Dědek)
Loutka (Ondřej Holubec)
Svišť (Jakub Neckář)
Šmuel (Jakub Svatuška)
Vašek (Václav Matys)
Vlk (Prokop Martínek)
Martin (Martin Svatuška)
 2013 - 2014
Táborová hraCesta k člověku
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Klíšťák, Beebob, Kim
Oldskauti:J.R., Křižák, Lišák, Radar, Medvěd, Kiwi, Muf, Jack, Svišť, Potetuška, Kobra, Krab, Roxtidy
Roveři:Bobr, parsifal, Opic, Luck, Luňák, Rak, Kája, Šíp, Chip, Králík, Dale, Net
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Marvin
Bizon
Soptík
Bárt
Shrek
Jenda
Smíšek (Petr Vašák)
Honey (Jan Kánský)
Pepa
Majkl (Michael Hádek)
Gepard
Levhart
Marek
Grizzly
Piškot
Orel
Tomáš
Ondra (Ondřej Dědek)
Vašek (Václav Štěch)
 2012 - 2013
Táborová hraZtraceni
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Klíšťák, Beebob, Kim
Oldskauti:J.R., Křižák, Lišák, Radar, Medvěd, Kiwi, Muf, Jack, Svišť, Potetuška, Kobra, Krab, Roxtidy
Roveři:Bobr, parsifal, Opic, Luck, Luňák, Rak, Kája, Šíp, Chip, Králík, Dale
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Blesk
Marvin
Soptík
Bárt
Žabák
Bizon
Poletuška
Petr (Petr Vašák)
Honza (Jan Kánský)
Jenda (Jan Matějčík)
Sokol (Petr Dlouhý)
Pepa (Josef Podzemský)
Net
Gepard
Levhart
Marek
Kuba
Vašek
Orel
Tomáš (Tomáš Krsek)
Diablo (Filip Grundza)
Grizzly (Matyáš Neckář)
Piškot (Jakub Ištok)
 2011 - 2012
Táborová hraHollywood
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Kim
Oldskauti:J.R., Křižák, Lišák, Radar, Medvěd, Kiwi, Muf, Jack, Svišť, Potetuška, Kobra, Krab, Roxtidy
Roveři:Bobr, parsifal, Klíšťák, Opic, Beebob, Luck, Luňák, Rak, Kája, Šíp, Chip, Králík, Dale
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Blesk
Marvin
Marián
Soptík
Bárt
Vašek
Bizon
Poletuška (Josef Šidlo)
Žabák (Matyáš Řádek)
Net
Gepard
Levhart
Banán
Kuba
Marek
Radim
Roland
Jožka
Orel (Matěj Vorlíček)
Tomáš (Tomáš Kabátek)
 2010 - 2011
Táborová hraNASA - dobývání Měsíce
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Kim
Oldskauti:J.R., Křižák, Lišák, Radar, Medvěd, Kiwi, Muf, Jack, Svišť, Potetuška, Kobra, Krab, Roxtidy
Roveři:Bobr, parsifal, Klíšťák, Opic, Beebob, Luck, Luňák, Rak, Kája, Šíp, Chip, Králík, Dale
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Blesk
Marvin
Tornádo
Soptík
Marián
Vojta
Kuba 2
Bárt (Dominik Zolák)
Bizon (František Janda)
Vašek (Václav Pavlů)
Michal 2 (Michal Šubrt)
Net
Gepard
Levhart
Banán
Kuba
Marek
Radim (Radim Neumann)
Roland (Roland Neumann)
Michal (Michal Květ)
 2009 - 2010
Táborová hraObsazování ČR - Armáda
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Kim
Oldskauti:Medvěd, Kiwi, Muf, Jack, Svišť, Potetuška, Kobra, Dale, Krab
Roveři:J.R., Křižák, Radar, Bobr, Lišák, parsifal, Cvrček, Klíšťák, Opic, Roxtidy, Beebob, Luck, Luňák, Rak, Kája, Šíp, Králík
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Chip
Marvin
Tornádo
Soptík
Banán
David
Dominik (Dominik Wieser)
Dominik 2 (Dominik Pafumi)
Lukáš (Lukáš Kubíček)
Vojta (Vojtěch Blažek)
Kuba 2 (Jakub Blažek)
Net
Blesk
Gepard
Levhart
Kuba
Pompo
Marek (Marek Dědek)
Marián (Marián Mierny)
 2008 - 2009
Táborová hraDivoký západ
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Kim
Oldskauti:Medvěd, Kiwi, Muf, Jack, Svišť, Potetuška, Kobra, Dale, Krab
Roveři:J.R., Křižák, Radar, Bobr, Lišák, parsifal, Cvrček, Klíšťák, Opic, Roxtidy, Beebob, Králík
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Luck
Luňák
Rak
Chip
Net
David
Banán (Filip Durdis)
Tornádo (David Folwarczny)
Soptík (Jiří Vosáhlo)
Levhart (Vladimír Kopejska)
Hurikán (Tomáš Hanyk)
Kája
Šíp
Kryton
Pompo
Kuba (Jakub Janků)
Rychlík (Vít Kratochvíl)
Marvin (Matyáš Špringl)
Blesk (Richard Medlík)
Gepard (Jan Svatuška)
 2007 - 2008
Táborová hraPersie
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Kim, Krab
Oldskauti:Medvěd, Kiwi, Muf, Jack, Svišť, Akéla, Potetuška, Kobra, Dale
Roveři:J.R., Křižák, Radar, Bobr, Lišák, parsifal, Cvrček, Klíšťák, Opic, Roxtidy, Beebob, Králík
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Luck
Luňák
Rak
Chip
Matěj
Net
David (David Křeček)
Kája
Šíp
Kryton
Pompo
Holly
guliso
 2006 - 2007
Táborová hraPo stopách ztracené expedice
Foto z akce
Vedoucí:Kim
Zástupci:Zip, Krab
Oldskauti:Medvěd, Kiwi, Muf, Jack, Svišť, Akéla, Potetuška, Kobra
Roveři:J.R., Křižák, Radar, Bobr, Lišák, Mamut, parsifal (Honza), Dale, Cvrček, Králík
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Klíšták
Šíp
Opic
Luck
Luňák
Marek (Marek Šťovíček)
Chip
Matěj (Matěj Štula)
Pepa (Josef Nohýnek)
guliso (Lukáš Jandík)
Roxtidy
Beebob
Kája
Pompo
Kryton
Rak (Václav Dlask)
Holly (Lukáš Deszö)
Tomáš 0 (Tomáš ?)
Net (Tomáš Fogl)
 2005 - 2006
Táborová hraKelti
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Kim
Oldskauti:Medvěd, Kiwi, Muf, Jack, Svišť, Akéla
Roveři:J.R., Křižák, Radar, Bobr, Lišák, Mamut, Honza, Dale, Krab, Králík
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Cvrček
Šíp
Opic
Rak
Luňák
Kája
Lukáš (Lukáš Deszö)
Luboš (Luboš Šimek)
Roxtidy
Klíšťák
Beebob
Luck
Pompo
Kryton
Chip (Jakub Štula)
 2004 - 2005
Táborová hraPiráti
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Kim, Krab, Pavouk
Oldskauti:Medvěd, Kiwi, Muf, Jack, Svist
Roveři:Chechta, Akéla, Poletuška, J.R., Křižák, Radar, Bobr, Lišák, Mamut, Králik
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Dale
Klíšťák
Cvrček
Opic
Luňák
Rak
Luck
Kája (Karel Šťovíček)
Honza
Roxtidy
Beebob
Šíp
Pompo
Kryton (Kryštof Stieber)
Marek (Marek Šťovíček)
 2003 - 2004
Táborová hraRallye Paris - Dakar
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Kim, Krab, Pavouk
Oldskauti:Medvěd, Kiwi, Muf, Jack, Svišť
Roveři:Chechta, Akéla, Poletuška, J.R., Křižák, Radar, Bobr
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Lišák
Dale
Honza
Opic
Cvrček
Rak
Luňák
Luck (Patrick Kusebauch)
Mamut
Králík
Čili
Klíšťák
Orel
Šíp
Pompo (Vlastimil Petera)
 2002 - 2003
Táborová hraOsidlování planety
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Jack, Svišť
Oldskauti:Medvěd, Kiwi, Muf
Roveři:Krab, Pavouk, Kim, Poletuška, Akela, Klokan, Chechta
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
J.R.
Lišák
Čili
Honza
Mamut
Klíšťák
Orel
Dale
Luňák (Antonín Dománek)
Šíp (Tomáš Richtr)
Roxtidy (Josef Kryštof)
Radar
Králík
Křižák
Bobr
Kobra
Opic
Cvrček
Tygr
Rak (Václav Dlask)
Aleš (Aleš Vaníček)
Tomáš (Tomáš Štěpánek)
Beebob (Josef Kovačič)
 2001 - 2002
Táborová hraStarověké Řecko
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Jack, Svišť
Oldskauti:Medvěd, Kiwi, Muf
Roveři:Krab, Pavouk, Kim, Poletuška, Akela, Hugo
Klubovna:Skautská základna Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
J.R.
Lišák
Klokan
Čili
Honza
Mamut
Klíšťák (Vojtěch Dlask)
Orel (Jiří Fanta)
Dale (Jakub Trsek)
Křižák
Králík
Bobr
Radar
Kobra
Opic (Antonín Picek)
Cvrček (Marek Jarisch)
Tygr (Robert Bayer)
Chip (Filip Tylichtr)
 2000 - 2001
Táborová hraŠpioni
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Jack, Svišť
Oldskauti:Kiwi, Muf, Medvěd
Roveři:Krab, Pavouk, Kim
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
J.R.
Lišák
Miloš
Hugo
Klokan
Čili
Honza (Jan Jandík)
Mamut (Pavel Šlajch)
Křižák
Králík
Bobr (Miloslav Kuchař)
Poletuška
Mrkef
Radar
Kobra (Jakub Jandík)
Fufík (František Hubka)
 1999 - 2000
Táborová hraPravěk
Foto z akce
Vedoucí:Zip
Zástupci:Kiwi, Muf
Oldskauti:Medvěd, Jack, Svišť, Kondor
Roveři:Krab, Ota, Pavouk, Kim, Medvěd
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
J.R.
Miloš
Hugo
Slávek
Lišák
Nesquik
Bizon (Ondřej Hoffman)
Dušan (Dušan Sedláček)
Matěj (Matěj Filounek)
Kuba (Jakub Jandík)
Křižák
Králík
Poletuška
Balvan
Sysel
Zajíc
Mrkef (Tomáš Kolafa)
Jirka (Jirka Mourek)
Radar (Michal Vrátný)
Čili (Jiří Müler)
 1998 - 1999
Táborová hraCesta kolem světa za 21 dní
Vedoucí:Muf
Zástupci:Kiwi, Vítek
Oldskauti:Kondor, Jack, Medvěd
Roveři:Svišť, Zip, Krab, Ota
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCIJEZEVCI
Pavouk
Miloš
Králík (Lukáš Malý)
Sysel (Petr Zoul)
Nesquik (Tomáš Marák)
Kim
Poletuška
Slávek
Křižák (Štěpán Picek)
Lišák (Aleš Bělohradský)
Medvěd
J.R.
Hugo
Balvan (Lukáš Vítek)
Zajíc (Tomáš Březina)
 1997 - 1998
Táborová hraIndiáni
Vedoucí:Muf
Zástupci:Kiwi, Vítek
Oldskauti:Kondor, Jack, Medvěd
Roveři:Svišť, Zip
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Krab
Pavouk
Miloš
Hugo (Jan Kryštof)
Poletuška (Michal Dáňa)
Medvěd
Kim
J.R.
Slávek (Miloslav Kuchař)
 1996 - 1997
Táborová hraPohádka
Vedoucí:Kiwi
Zástupci:Vítek, Muf
Oldskauti:Kondor, Jack, Medvěd
Roveři:Svišť, Aleš, Zip
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Krab
Frenky
Orel
Pavouk
Miloš (Miloš Vnouček)
Medvěd
Kim
Puštík
Ota
J.R. (Jaroslav Bartoň)
 1995 - 1996
Táborová hraUniversita Vis Maior
Vedoucí:Kiwi
Zástupci:Vítek, Muf
Oldskauti:-
Roveři:Svišť, Mýval, Aleš
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Cesta Poznání & Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Frenky
Krab
Orel
Světošlápek
Pavouk (Martin Křížek)
Tomáš (Tomáš Hájek)
Drápek
Zip
Medvěd
Kim
Puštík (Jakub Němec)
Ota (Ota Frühauf)
 1994 - 1995
Táborová hraCesta k pramenům
Vedoucí:Kiwi
Zástupci:Vítek, Muf
Oldskauti:-
Roveři:Jack, Svišť, Medvěd, Aleš
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Fili
Orel (Luboš Taraba)
Frenky (Jan Němec)
Krab (Tomáš Kvapil)
Drápek (Vojtěch Pecina)
Světošlápek (Petr Šlajch)
Zip
Medvěd (Lukáš Polák)
Fru-Fru (Michal Stehlík)
Kim (Jiří Mareš)
Cvrček (Petr Čermák)
 1993 - 1994
Táborová hraIndie (rytíři)
Vedoucí:Vítek
Zástupci:Kiwi
Oldskauti:Polednice, Mourek
Roveři:Muf, Medvěd, Jack, Aleš, Rak
Klubovna:Hanychov, Rochlice
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Mýval
Monty
Kulík
Dale
Martin (Martin Budina)
Robin
Svišť
Zip
Fili
Šídlo
 1992 - 1993
Táborová hraZ2
Vedoucí:Vítek
Zástupci:Kiwi
Oldskauti:Polednice, Mourek, Špunt
Roveři:Muf, Medvěd, Jack, Sup, Rak
Klubovna:Rochlice, Hanychov
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Aleš
Mýval
Monty
Kulík
Kocour
Dale (Jakub Hemelík)
Robin
Svišť
Zip
Fredy
Fili (Tomáš Tesař)
Šídlo (Štěpán Pilař)
 1991 - 1992
Táborová hraIndiáni
Vedoucí:Micky
Zástupci:Vítek, Kidy
Oldskauti:Špunt, Mourek, Polednice
Roveři:Plamínek, Kondor, Kiwi, Muf, Medvěd
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Aleš
Rak
Kocour
Mýval
Monty
Kulík (Filip Kopecký)
Sup
Robin
Jack
Svišť
Zip
Einstein
Fredy-Stoupa (Ondřej Pastrnka)
 1990 - 1991
Táborová hraKolem světa - Mustang Tour
Vedoucí:Špunt
Zástupci:Mourek, Kiwi
Oldskauti:Dick, Vítek, Ferda, Polednice
Roveři:Plamínek, Mravenec, Kondor, Kiwi, Muf
Klubovna:Lužická
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCIJEZEVCI
Medvěd
Aleš
Rak
Sup
Robin
Hynek
Svišť
Zip (Ondřej Petrovský)
Jack
Kocour
Mýval
Einstein
Monty (Jiří Rylich)
 1989 - 1990
Táborová hraCesta do Amazonie
Vedoucí:Karla
Zástupci:Dick, Vítek
Oldskauti:Polednice, John, Špunt, Mourek, Kopča
Roveři:Plamínek, Mravenec, Kondor, Šotek, Kiwi
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Medvěd
Aleš
Rak
Jack-Jogurt
Kocour
Einstein
Muf
Sup
Robin
Mýval
Svišť
Hynek (Hynek Novotný)
 1988 - 1989
Táborová hraČerný muž
Vedoucí:Karla
Zástupci:Špunt, Mourek, Dick
Oldskauti:-
Roveři:Plamínek, Šotek, Kondor, Kiwi, Mravenec
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Vápno - Vyvěračka
MLOCITUČŇÁCI
Medvěd
Sup
Jack
Aleš (Aleš Kocourek)
Rak (Jan Březina)
Kocour (Jan Pavliš)
Muf
Vilda
Orlík
Robin (Martin Žid)
Mýval (Martin Čepela)
Svišť (David Mareš)
 1987 - 1988
Táborová hraVálka růží
Vedoucí:Polednice
Zástupci:John, Meke, Mourek, Špunt, Ferda, Karla, Kopča
Oldskauti:-
Roveři:Plamínek, Mravenec, Šotek, Kondor
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Jivina-Podhora
MLOCITUČŇÁCI
Rys
Medvěd
Sup
Jestřáb
Muf
Kiwi
Vilda
Jack
Orlík (Karel Kaďourek)
 1986 - 1987
Táborová hraOtrokáři
Vedoucí:Polednice
Zástupci:John, Meke, Mourek, Světlana, Špunt, Ferda, Karla, Kopča
Oldskauti:-
Roveři:-
Klubovna:Rochlice
Tábořiště:Vrtky
MLOCITUČŇÁCIJEZEVCI
Plamínek
Mravenec
Sup (Tomáš Malíř)
Jestřáb (Radek Kolařík)
Šotek
Muf
Vilda
Kiwi
Jack (Jaroslav Staněk)
= Krtci:
Kondor
Rys
Pif
Medvěd (Martin Mrázek)
 1985 - 1986
Táborová hraDobývání Ameriky
Vedoucí:Polednice
Zástupci:John, Meke, Mourek, Špunt, Ferda, Karla, Kopča
Oldskauti:-
Roveři:-
Klubovna:Lidové sady
Tábořiště:Farská louka
MLOCITUČŇÁCIJEZEVCI
Plamínek
Mravenec
Kondor
Mecháček
Šotek
Muf
Vilda (Petr Beránek)
Hop (Marek Pavlík)
= Krtci:
Rys
Pif
Kiwi
Rychlonožka (Jindřich Ševčík)
 1984 - 1985
Táborová hraStarověké Řecko (Athény)
Vedoucí:Polednice
Zástupci:John, Meke, Mourek, Špunt, Ferda, Karla
Oldskauti:-
Roveři:-
Klubovna:Lidové sady
Tábořiště:Vojkov u Prahy
MLOCITUČŇÁCI
Mravenec
Rys
Pif
Kondor
Mecháček
Plamínek
Šotek
Kiwi
Kim
Jerry
Muf (Martin Novák)
 1983 - 1984
Táborová hraHledání Uranu
Vedoucí:Polednice
Zástupci:John, Meke, Mourek, Motýlek
Oldskauti:-
Roveři:-
Klubovna:Přehrada, Lidové sady
Tábořiště:Vápno - přední louka
MLOCITUČŇÁCI
Špunt (Tomáš Hampl)
Mravenec (Michal Ryška)
Rys (Pavel Rydlo)
Pif (Pavel Sezama)
Gibon
Mecháček (Jan Bradáč)
Plamínek (Petr Zběhlík)
Ferda (Aleš Ryška)
Kiwi (Šimon Kovář)
Kondor (Václav Bergl)
Šotek (Jakub Hampl)
Kim (Radek Hanzlík)
Jerry (Jakub Veselý)