Svojsíkáč - pevnost Boyard 8. 5. 2004
Trasa:kostel U Obrázku a okolí
Vedení:Zip, Kim, Poletuška, Bobr, Radar, JR
Členové: Mloci: Lišák, Dale, Honza, Opic, Cvrček, Roxtidy, Luňák, Rak
Tučňáci: Mamut, Králík, Klíšťák, Orel, Šíp, Tomáš, Beebob, Pompo
Zápis do kroniky Zapsal: Klíšťák
Letos se uskutečnilo nepostupové kolo Svojsíkova závodu. Ráno jsme sešli na Fugnerce a jeli jsme 25 na konečnou a pěšky ke kostelu U Obrázku. Když jsme tam došli tak byl nástup i s ostatními oddíly z okresu. Pak jsme byli rozděleni do skupin. Pak každé skupině řekli čas startu a co si mají vzít s sebou. Každá skupina odzávodila. Na cestě bylo několik stanovišť s různými úkoly. Když byly sečteny výsledky, následně vyhlášeny a předány ceny tak jsme se odebrali na autobus a jeli domů.