Schůzka - Černobyl 26. 6. 2019
Trasa:Klubovna
Vedení:Zip, Neuro, Grizzly, Piškot
Členové: Mloci: Šípek, Šimon, Radim, Filip, Honza, Emet, Vašek 2
Tučňáci: Šmuel, Svišť, Vlk, Medvěd, Jestřáb, Krumpáč, Myšpulín, Žabák, Kelt
Zápis do kroniky Zapsal: Neuro
Na této schůzce jsme se vžili do situace ohledně pohromy v černobylské jaderné elktrárně, kterou jsme úspěšně společnými silami zažehnali a částečně jsme zabránili jedné z největších katastrof moderních dějin.